لینک های دسترسی

Breaking News

مجلس سناي ايالات متحده براي مقابله روي پاليسي جنگ عراق آمادگي ميگيرد.


اعضاي مجلس سناي ايالات متحده براي مناظره روي قطعنامه اي آمادگي ميگيردند که با پلان جورج بش، رئيس جمهور جهت اعزام هزاران عسکر اضافي به عراق، مخالفت ميکند.

سناتورها اين موضوع را تحت غور قرار داده اند که آيا اين قطعنامۀ انتقادي دو حزبي را امروز بمعرض راي گيري قرار دهند يانه. ديموکرات ها که در حال حاضر ۵۱ مقابل ۴۹ در مجلس سنا اکثريت دارند ميخواهند امروز روي قطعنامه يک راي گيري آزمايشي را براه اندازند. اگرچه اين قطعنامه غير واجب التعميل است ولي بسياري آنرا منحيث طريقي جهت مجبور ساختن اعضاي جمهوريخواۀ سنا جهت اتخاذ موقف در مورد جنگ عراق ميپندارند.

اما سناتورهاي جمهوريخواه، بشمول بعضي از طرفداران قطعنامه ميخواهند از يک تاکتيک طرزالعمل که فلبستر ناميده ميشود مانع راي گيري شوند. فلبستر عمليه ايست که سناتوران با ايراد بيانيه هاي طولاني مجلس را مصروف نگه ميدارند تا مانع کار روي اجندا شده باشند. سناتور جان مکين از حزب جمهوريخواه گفت اين قطعنامه يک سلب اعتماد از قواي نظامي ايالات متحده خواهد بود که باعث ضعف معنويات خواهد شد.

دايان فاينستين، سناتور ديموکرات گفت در حاليکه موضوع عراق موضوع شماره يک در کشور است براي جمهوريخواهان مماهعت مناظره در سنا روي آن تحمل پذير نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG