لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان مظنون طالب دو نفر را که فکر ميشود جاسوس باشند کشته اند.


مقامات و ساکنين محل در پاکستان ميگويند تندروان مظنون طرفدار طالبان دو نفر را بجاسوسي براي ايالات متحده متهم کرده و بقتل رسانيده اند.

اجساد اين دو نفر که پناهندگان افغان معلوم ميشوند، در نزديک يک دهکده در ۱۵ کيلومتري شرق ميران شاه، در وزيرستان شمالي، در نزديک سرحد افغانستان کشف شد.

تندروان مظنون طالب چندين نفر را که بدادن اطلاعات بقواي خارجي در افغانستان متهم بودند، کشته اند.

از وقتي که يک حملۀ هوائي اخير قواي نظامي پاکستان يک کمپ مظنون تندروان را در وزيرستان جنوبي تخريب کرد، خشونت افزايش يافته است.

پاکستان در ماۀ سپتمبر سال گذشته با موسفيدان قبايلي در وزيرستان شمالي توافقي را امضا کرد. بموجب اين توافق، اسلام آباد تعهد کرد تا عساکر خود را از منطقۀ قبايلي برون کشد و رؤساي قبايل گفتند آنها از حملات دهشت افگني جلوگيري ميکنند.

XS
SM
MD
LG