لینک های دسترسی

در انفجارات قطار آهن در هند حد اقل ۶۶ نفر هلاک شد.


هند و پاکستان بم گزاري در يک قطار آهن را که ديشب باعث هلاکت حد اقل ۶۶ نفر گرديد محکوم نموده گفتند هدف آن مختل ساختن عمليۀ صلح است.

جنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان گفت اين حمله ارادۀ رهبران را براي رسيدن بيک صلح پايدار محکمتر ميسازد.

من موهن سنگه، صدراعظم هند مراتب تاثر و خشم خود را ابراز داشته و تعهد کرد که مسؤلين حمله دستگير خواهند شد.

ديشب در حوالي نيمه شب دو بم در قطار آهني که از دهلي جديد روانۀ سرحد پاکستان بود، منفجر گرديد. دو واگون قطار بزودي آتش گرفت و قربانيان را در عقب دروازۀ قفل شده و پنجره هائي که ميله هاي آهنين داشت قيد کرد.

لالو پرساد يداڤ، وزير خطوط آهن هند بخبرنگاران گفت دو بکس حاوي بم که منفجر نشده، کشف گرديد که مستقيماً ارتباط واقعه را به دهشت افگنان نشان ميدهد.

اکثريت قربانيان پاکستاني بودند ولي بعضي هندي ها نيز درين جمله کشته شدند.

خورشيد کسوري، وزير خارجۀ پاکستان حمله را يک عمل دهشت افگني خواند ولي گفت اين حادثه او را از سفر مجوزۀ هفتۀ جاري بهند باز نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG