لینک های دسترسی

پارلمان افغانستان لايحۀ جنجال برانگيز عفو را تصويب کرد.


مشرانو جرگۀ مجلس شوراي ملي افغانستان امروز يک قطعنامۀ جنجال برانگيز را تصويب کرد که خواستار عفو عمومي براي متهمين جرايم جنگي دو دهۀ جنگ ميشود.

ولسي جرگه قبلاً اين لايحه را در ماۀ جنوري تصويب کرده بود.

حامد کرزي رئيس جمهور بايد اين لايحه را توشيح کند تا واجب التعميل گردد.

لايحه افغان هائي را که در جنگ عليۀ اشغال شوروي اشتراک داشتند و همچنان کساني را که در جنگ داخلي جنگيده بودند احتوا ميکند.

گروه هاي بين المللي مدافع حقوق بشر از حکومت افغانستان تقاضا کرده اند تا محاکمۀ آنهائي را که بجرايم جنگي متهم هستند داير سازد. بعضي از اعضاي شوراي ملي نيز بجرايم جنگي متهم هستند.

طرفداران عفو ميگويند که چنين عملي صلح و آشتي را در افغانستان تعميم خواهد کرد. اما بعضي از اعضاي شورا و مامورين حکومت ميگويند اگر مجرمين جنگي از مجازات فرار کنند، صلح بميان نخواهد آمد.

XS
SM
MD
LG