لینک های دسترسی

پوليس هند ميگويد شورشيان ماويست مظنون طي انفجاري هشت نفر را کشتند.


پوليس در مناطق مرکزي هند ميگويد از اثر انفجار يک ماين قوي هشت نفر، بشمول شش فرد پوليس کشته شدند.

پوليس ميگويد شورشيان ماويست مظنون اين انفجار را در ايالت چتيس گر، که يک سنگر شورشيان است سبب شدند. پوليس ميگويد شورشيان مظنون متعاقباً بر مامورين امنيتي آتش گشودند.

شورشيان ميگويند براي حقوق مردم دهات و بي زمين مبارزه ميکنند.

اين شورش ده ها سالۀ آنها باعث هلاکت ده ها هزار نفر شده است.

XS
SM
MD
LG