لینک های دسترسی

ناتو ميگويد ۱۲ جنگجوي مظنون طالب را کشته است.


ناتو ميگويد قواي آن اتحاديه در افغانستان ۱۲ جنگجوي مظنون طالب را در جريان جنگ ها در جنوب آن کشور کشته است.

قواي نظامي امروز گفت در حدود ۳۰ جنگجوي طالب بروز سه شنبه در ولايت زابل بر عساکر ائتلاف حمله کردند. ناتو ميگويد عساکر بحمايت قواي هوائي با اسلحۀ ثقيله آتش گشوده ۱۲ جنگجو را بقتل رسانيدند. درين تصادم يک عسکر ناتو زخمي شد.

ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان دستگيري آنچه را يک دهشت افگن معلوم الحال در ولايت پکتيکا، خواند اعلام کرد.

در سالي که گذشت خشونت در افغانستان افزايش يافت. مقامات ايالات متحده و ناتو ميگويند توقع دارند با گرم شدن هوا در ماه هاي آينده، در حملات انتحاري و ساير تصادمات با شورشيان افزايش بعمل آيد.

XS
SM
MD
LG