لینک های دسترسی

Breaking News

تبادلات آتش بين قواي حافظ صلح و شورشيان در صوماليه ۱۱ نفر را هلاک ساخت.


شاهدان عيني در پايتخت صوماليه ميگويند حد اقل ۱۱ نفر که اکثر شان اهالي بودند در تبادلات آتش بين افراد مسلح و قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي که تازه وارد شده اند، بقتل رسيده اند.

ساکنين مقديشو ميگويند شورشيان ديشب وقتي بر عساکر اتحاديۀ افريقائي آتش گشودند که کاروان وسايط شان از شهر ميگذشت. عساکر دست بگلوله باري مقتابل زدند و در نتيجه حد اقل ۱۱ نفر کشته شد.

بروز سه شنبه شورشيان بزودي بعد از مواصلت ۳۵۰ عسکر حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي، بر ميدان هوائي مقديشو مرمي هاي هاوان را شليک کردند. يک نطاق اتحاديۀ افريقائي ميگويد اين خشونت پلان حفظ صلح آن اتحاديه را تغير نخواهد داد.

اتحاديۀ افريقائي کوشش ميکند بحکومت صوماليه کمک کند به آن کشور ثبات بخشيده و بمقابل هرنوع مبارزه طلبي قبايل و بقاياي جنبش اسلاميستي که تازه شکست داده شده، ايستادگي کند.

XS
SM
MD
LG