لینک های دسترسی

صدراعظم صوماليه براي کنفرانس صلح خواستار کمک بين المللي شد.


علي محمد گدي، صدراعظم مؤقت صوماليه از کمک دهندگان بين المللي تقاضا نموده تا به پيشواز کنفرانس صلح مجوزۀ ماۀ آينده، در قسمت بهبودن بخشيدن به امنيت مقديشو، پايتخت آن کشور کمک کنند.

صدراعظم صوماليه امروز طي صحبتي با خبرنگاران در کينيا، همسايۀ صوماليه گفت جهت امن ساختن پايتخت براي کنفرانس تاريخ ۱۶ اپريل بحد اقل ۳۲ مليون دالر ضرورت است.

او گفت اين جلسۀ آشتي و مصالحه، نمايندگان همۀ قبايل و اقوام صوماليه را دور هم جمع ميکند.

او اذعان کرد که در پايتخت چالش هاي امنيتي وجود دارد.

شورشيان، روزمره بر اهداف مربوط بحکومت حمله ميکنند.

يک حملۀ هاوان ديروزي بر قصر رياست جمهوري در پايتخت صوماليه آن حد اقل هشت نفر را هلاک ساخت. مشاورين ميگويند به عبدالله يوسف، رئيس جمهور صوماليه آسيبي نرسيده است.

XS
SM
MD
LG