لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه بنگله ديش ، مکتوب گرفتاري صدراعظم سابق انکشور را صادر کرد.


کارمندان شرکت هواپيمايي "برتش اير ويز" در لندن خانم حسينه صدراعظم سابق را از داخل شدن به طياره بعد از آن ممانعت نمود که حکومت تحت حمايت نظامي بنگله ديش بازگشت وي را ممنوع قرار دارند. يکي از معاونين خانم حسينه ميگويد که شرکت هواپيمايي ، وي را از داخل شدن به طياره بخاطر مسايل امنيتي ، ممانعت نمود. مامورين در بنگله ديش ميگويند که سند توقيف رهبر حزب مخالف شيخ حسينه ، صدراعظم سابق بنگله ديش ، که به قتل متهم ميباشد ، صادر شده است. مقامات ميگويند که محکمۀ در داکه ، پايتخت بنگله ديش ، مکتوب گرفتاري خانم حسينه را امروز يکشنبه با دو نفر از همکارانش ، محمد نسيم و عبدالملک ، صادر نمود. خانم حسينه متهم به داشتن نقشي در کشتار چهار نفري است که در يک شورش در بخش پلتن در شهر داکه سال گذشته قرار ادعا توسط اعضاي حزب مخالف عوامي ليگ ، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG