لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان بشري فرانسه خواستار رهائي کارمند خود شده که در افغانستان اختطاف شده بود


يک ادارۀ امدادي فرانسه از تندروان طالب تقاضا کرده تا يکي از کارمندان آن سازمان و سه همکار افغان او را آزاد کنند.

اين تقاضا صرف چند روز بعد از آزادي يک زن فرانسوي بعمل آمد که براي عين سازمان کار ميکرد.

اين سازمان موسوم به جهان کودکان خواستار رهائي ارک دمفريڤيل Eric Damfreville فرانسوي و سه همراۀ افغان او است که بتاريخ سوم اپريل با سلين کورديليي Celine Cordelier اختطاف شدند.

آن گروه طي بيانيه اي آزادي کورديليي را اذعان کرده و التماس نمود که تندروان بقيۀ اسرا را نيز آزاد کنند.

اختطاف توسط تندروان طالب در افغانستان رو بافزايش است. ماۀ گذشته يک ژورناليست ايتاليائي با دو افغان دستگير گرديد.

ژورناليست منحيث بخشي از يک معاملۀ جنجال برانگيز آزاد شد و در بدل آن حامد کرزي، رئيس جمهور چندين زنداني طالب را آزاد نمود. اختطاف کنندگان دو افغان را کشتند.

XS
SM
MD
LG