لینک های دسترسی

Breaking News

حملات هوائي اسرائيل بر غزه ۶ نفر را کشت و جنگ هاي جناحي فلسطينيان ادامه دارد


اردوي اسرائيل بر اهداف حماس در غزه چهار حملۀ هوائي را براه انداخته حد اقل شش نفر را کشته است.

فلسطينيان ميگويند تازه ترين حملات يک موتر را هدف قرار داده سه نفر را کشت که دو تن آن اهالي بودند.

حملات قبلي يک عمارت حماس، يک موتر حامل تندروان حماس و يک موضع در خارج منزل يک عضو حماس هدف قرار گرفته است.

فلسطينيان ميگويند به تعقيب آن تانک هاي اسرائيلي بشمال غزه داخل شد. قواي نظامي اسرائيل بعد از روزها راکت اندازي حماس بر اسرائيل از غزه، اين حملات را براه انداخته و تانک ها را بسرحد غزه سوق داد.

جناح مسلح حماس به تعقيب حملۀ هوائي اسرائيل هشدار داد که شايد بم گزاري هاي انتحاري را از سر گيرد.

در عين زمان، جنگ هاي جناحي بين حماس و فتح در غزه ادامه دارد و امروز باوجود اعلاميۀ روز چهارشنبه که دو جانب روي يک متارکۀ چهارمي توافق کرده اند، سه نفر کشته شد.

بخاطر خشونت، محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني مربوط جناح فتح پلان بازديد از غزه و مذاکره با اسمعيل هنيه، صدراعظم را روي يافتن طرق خاتمه بخشيدن بجنگ، بتعويق انداخت.

XS
SM
MD
LG