لینک های دسترسی

Breaking News

۱۴۸ سال قبل از امروز، روز ۳۱ مي سال ۱۸۵۹ مشهور ترين ساعت جهان بنام بگ بن


۱۴۸ سال قبل از امروز، روز ۳۱ مي سال ۱۸۵۹ مشهور ترين ساعت جهان که بنام بگ بن ياد ميشود و بر فراز ۳۲۰ فت برج سنت ستيڤن قرار داشته و مشرف بر عمارات پارلمان در وسمت منستر شهر لندن است، براي اولين بار با زنگ زدن، ساعت را براي باشندگان شهر لندن اعلام داشت .

بعد از آنکه يک حريق در ماه اکتوبر سال ۱۸۳۴بخش عمدۀ قصر وسمت منستر مرکز پارلمان برتاينه را تخريب کرد، طرح يک برج بلند براي اين قصربا يک جديد يک ساعت بزرگ بر فراز آن بود.

سر جورج ايري ستاره شناس سلطنتي ميخواست ساعتي را در اين برج نصب کند که بکلي دقيق بوده و در عين زمان دوبار در روز با رصد خانۀ گرينوچ سلطنتي بررسي شود.

در حاليکه بسياري ساعت سازان وقت لندن ساختن چنين برج را غير ممکن ميدذانستند اما سر جورج ايري بالاي ادمونر بکت دنسن ، يک وکيل مرافع معروف بخاطر تخصصش درعلم تعين وقت وساعت حساب ميکرد.

طرح اين برج در سال ۱۸۵۴ ،و پنج سال بعد خود برج سنت ستيفنز تکميل شدکه بيش از ۱۳ تُن وزن داشت و رنگ بزرگ آن در حاليکه تماشاچيان در دو طرف جاده هاي لندن فرياد هاي شادي سر ميدادند، توسط ۱۶ اسپ کشيده ميشد.

وقتي اين ساعت نصب شد، براي اولين بار آواز اعلام ساعت بگ بن روز ۳۱ ماه مي ۱۸۵۹ در سرتاسر شهرلندن پيچيد.

بعد از آنکه يک بم در جريان جنگ دوم جهاني تالار مجلس عوام انگستان رااز بين برد ،اما برج سنت ستيفنز آسيبي نديد و ساعت بگ بن نيز ايستاد نشد.

در جريان شب هر چهار روي ساعت که هرکدام ۲۳ فيت دور از هم قرار دارد، درخشان ميشود.

بعضي اوقات يک چراغ بر بالاي بگ بن روشن ميباشد اين علامتيست به مردم عامه داده که پارلماندر جريان جلسه است .

XS
SM
MD
LG