لینک های دسترسی

Breaking News

در شهر ساحلي روستوک آلمان، به تقريب جلسه سران هشت کشور صنعتي جهان تصادمات تازه رخ داده است


در شهر ساحالي روستوک آلمان، به تقريب جلسه سران هشت کشور بيشترين صنعتي جهان که قرار است در درهفته جاري در يک صيفيه نزديک بدان داير گردد تصادمات تازه رخ داده است.

مقامات ميگويند حدود ۴۰۰ تن از افراطيون بر افراد پليس سنگ و بوتل پرتاب کرده و عليه قيودات وضع کرده شده هر هشت کشور صنعتي بمقابل مهاجرت و تقاضاي پناهندگي در احتجاجات شرکت کرده اند.

تصادمات امروزي دومين در نوع آن در قبل از جلسه سران هشت کشور در «هيلگيندم» آلمان است.

مظاهره کنندگان ، نسبت مسدود شدن ساحه هيلگيدنم بروي مردم در روستوک دست به مظاهره ميزنند.

تظاهرات احتجاجيه روز شنبه باعث جراحات حدوديک هزار نفر شد. مظاهره کنندگان بروز شنبه تقاضا داشتند هشت کشور صنعتي پيشرفته جهان در راه تقلبل فقر ، عدم تساوي سطح حيات ، بد شدن وضع جوي و رفع قيودات بر ورود مهاجين در خاکهاي شان اقدام مزيد کنند.

انگلا مرکل طدراعظم بريتانيا در يک بياينه تلوزيوني بروز يکشنبه خشونت جاري را محکوم کرد وهشدارداد که مقامات فعاليت ها را تحمل نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG