لینک های دسترسی

پاکستان با ابتکارات بين المللي براي مبارزه با دهشت افگني ذروي شامل شد


پاکستان ميگويد که شامل يک ابتکار بين المللي به منظورمبارزه عليه دهشت افگني ذروي خواهد شد.

وزارت خارجه انکشور طي بيانيه اي در بعد از ظهر روز شنبه گفت که اين ابتکار صرف تسهيلات امور ملکي ذروي پاکستان و فعاليت هاي انرا در بر ميگيرد.

.

حکومت ميگويد که تسهيلات نظامي و يا فعاليت هاي نظامي درين موافقنامه شامل نميباشد. ابتکارات جهاني براي مبارزه با دهشت افگني ذروي از جانب ايالات متحده و روسيه در سال ۲۰۰۶ پياده شده بود.

اين ابتکارات که ۵۰ کشور اعضاي انرا تشکيل ميدهد به منظور کنترول شديد تر بر مواد ذروي و جلو گيري از تجارت اجسام ذروي براه افتاد.

در سال ۲۰۰۴ عبدالقادر خان که بحيث پدر بم ذروي پاکستان خوانده ميشود اعتراف کرد که تکنالوژي حساس ذروي را به ايران ، ليبيا و کورياي شمالي داده است.

پاکستان ميگويد که از همان تاريخ به بعد اقدامات و کنترول شديد را در زمينه بسويه بين المللي نافذ ساخته است.

XS
SM
MD
LG