لینک های دسترسی

مفتشين ذروي ملل متحد هفتۀ آينده به کورياي شمالي ميروند


ادارۀ نظارت ذروي ملل متحد ميگويد هفتۀ آينده يک هيئت مفتشين خود را به کورياي شمالي اعزام ميکند تا موضوع نظارت از متوقف ساختن دستگاۀ ذروي يانگ بيون را مورد بحث قرار دهد.

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي طي بيانيه اي گفت که هيئت خود را در هفتۀ ۲۵ جون به کورياي شمالي اعزام خواهد کرد.

پيونگ يانگ اين پيشنهاد را دو روز بعد ازان ارائه کرد که کورياي شمالي از مفتشين پيونگ يانگ دعوت بعمل آورد.

رئيس هيئت ايالات متحده در مذاکرات روي پروگرام ذروي کورياي شمالي ميگويد پيونگ يانگ شايد تا چند هفتۀ ديگر دستگاۀ عمدۀ ذروي خود را متوقف سازد.

کرستوفر هل، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده اين تبصره را در بيجنگ بعمل آورد. او و همتاي چيني اش در بيجنگ پيشنهاد کورياي شمالي را مبني بر اجازه دادن به مفتشين ذروي ملل متحد به آن کشور، مورد بحث قرار داده اند.

يک مقام کورياي شمالي به آژانس انترفکس روسيه گفت که پيونگ يانگ در نظر دارد آن دستگاه را در نيمۀ دوم ماۀ جولاي متوقف سازد.

چين، ايالات متحده، کورياي جنوبي، روسيه و جاپان به کورياي شمالي وعده داده اند که در بدل خلع سلاح ذروي آن کشور مشوق هاي دپلوماتيک و مواد سوخت فراهم خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG