لینک های دسترسی

Breaking News

ايران ميگويد استفاده از نفت را منحيث حربه در مقابلۀ ذروي رد نميکند


.

حسين کاظمي اردبيلي، نمايندۀ ايران در اوپک ميگويد وقتي ايالات متحده ميگويد عمليات نظامي را رد نميکند، ايران نميتواند وسيلۀ نفت را کنار گذارد.

اردبيلي اين موضوع را طي مقاله اي که امروز در روزنامۀ شرق ايران منتشر شد، بيان نموده است.

ايالات متحده ميگويد در مقابلۀ ذروي ايران، خواستار راۀ دپلوماتيک است ولي در صورت ناکامي دپلوماسي استفاده از قوه را رد نميکند.

ايالات متحده و متحدين آن ايران را بکوشش جهت توليد اسلحۀ ذروي متهم ميکنند. ايران اين اتهام را تکذيب کرده ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG