لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد رئيس جمهور افغانستان از ناتو بخاطر کشته شدن اهالي ملکي


حامد کرزي رئيس جمهو ر افغانستان ، ناتو و قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده را متهم به کشتن بيباکانه اهالي ملکي افغان درعمليات اخير کرده است.

کرزي شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که ظرف ۱۰ روز اخير در عمليات مختلف نظامي بيشتر از ۵۲ تن از اهالي ملکي کشته شده اند.

د يروز جمعه « ياپ دو هووپ سکييفر» منشي عمومي سازمان ناتو خواستار تحقيق در باره قتل ۵۲ تن ازاهالي ملکي افغان بدنبال يک حمله هوائي قواي متحدين شد اما منشي عمومي ناتو ملامتي اين حادثه را بدوش طالبان انداخت که به گفته وي از اهالي ملکي چون سپر بشري استفا ده ميکنند.

آقاي سکييفر گفت ناتو در حال بررسي مجدد راه و رسم عمليات نظامي خود است. يک صاحب منصب پليس افغان گفت يک حمله هوائي ناتو در ولايت جنوبي هلمند در اواخر روز پنجشنبه باعث کشته شدن ۲۵ تن، بشمول زنان و کودکان شده است.

در هفته جاري يک ائتلاف موسسات تعاوني بشري افغانستان و غرب گفت در سال جاري جمعاً ۲۳۰ تن از افغانها در گلوله باري ببن شورشيان و قواي نظامي بين المللي در افغانستان کشته شده اند.

مامورين نظامي ميگويند در تصادمات امروز شنبه با چريک هاي طالبان در ولايت هلمند يک عسکر قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده کشته شده است.

در يک بياينه رسمي گفته شده که درجنگ در نزديکي دهکده لنگر دو عسکر د يگر قواي ائتلاف زخمي شده اند.

در يک انکشاف ديگر قواي نظامي تحت رهبري ايالات متحده درافغانستان گفت حملات هوائي و زميني در نزديکي سرحد جنوب شرقي افغانستان با پاکستان، زياده از ۶۰ تن را کشته است.

سخنگوي ناتو ميگوي چريک ها طالبان در اواخر روز جمعه در حالي مشاهده شدند که براي يک حمله آمادگي مي گرفتند اما قواي ناتو حملات پيشگيرانه کرد و آنها را از بين برد.

XS
SM
MD
LG