لینک های دسترسی

Breaking News

توني بلير براي آخرين بار در پارلمان برتانيه ظاهر ميشود


توني بلير صدراعظم برتانيه استعفي خود را به ملکه اليزابت تقديم کرده و بعد از ده سال صدارت که طولاني ترين دوره خدمت يک صدراعظم از حزب کارگر بود قدرت را انتقال داد.

گوردن براون که از مدت کوتاهي به اين طرف رهبر حزب کارگر شده است به قصر بکنگهم رفت تا ملکه بوي براي تشکيل حکومت دستور بدهد.

استعفاي آقاي بلير بعد از آن تقديم شد که براي آخرين بار بحيث صدراعظم به پارلمان رفت و بعد از آنکه به سوالات اعضاي پارلمان جواب داد مورد تمجيد و تقدير آنها قرار گرفت.

وي به اعضاي پارلمان گفت از کشته شدن عساکر برتانيه در افغانستان و عراق متاسف است ولي از پشتباني که از ايالات متحده درجنگ عراق نموده معذرت نخواست.

کشش تندرو پروتستانت ائرلند شمالي و ايان پيس لي، نماينده مجلس نمايندگان از صدراعظم برتانيه به نسبت نقشي که آوردن صلح در آير لند شمالي داشت تمجيد کردند.

وي در ايجاد صلح به ائرلند شمالي، حمايت از عمليات نظامي عليه سربها در کوسوو و احياي اقتصاد برتانيه کمک نموده است، اما اخيرا افتضاحات سياسي و مخالفت شديد در برابر جنگ عراق در تصميم وي براي استعفي نقش داشت.

XS
SM
MD
LG