لینک های دسترسی

Breaking News

تحول در طرز فکر جوانان در شرق میانه


وی میزبان برنامه هفته ای دیوانیا در تلویزیون کویت میباشد که در کشور های دیگر نیز از طریق ماهواره نشر میگردد.

غبرا که یک نویسنده میباشد و مدیر سابق یونیورستی امریکایی در کویت بود در مصاحبه اش با صدای امریکا در مورد وضعیت جوانان در شرق میانه میگوید: "جوانان در مناطق دارای جنگ مثل عراق، فلسطین، باریکه غزه، کرانه غربی رود اردن، لبنان و مناطق دارای سیستم دیکتاتوری در دنیای عرب رنج میبرند و اروزی انان اینست که مبارزه نموده و عقاید، نظریات، طرز زندگی و انچه خود میخواهند داشته باشند."

غبرا میگوید: " جوانان عرب همانند جوانان دیگر خواهان ازادی بیان هستند که این علاقه به افزایش استفاده از مطبوعات بین المللی و تکنالوژی انترنت انجامیده است."

وی میگوید: "انان قادر هستند تا انچه را میخواهند انتخاب کنند و معلوماتی را که میخواهند بدست اورند و این بزرگترین تحولیست که در طول پنج یا ده سال گذشته در شرق میانه رو نما گردیده است."

غبرا بیان داشت که حتی مطبوعات تحت کنترل حکومت ها هم چاره ای بجز گشایش درهایشان بروی جوانان و تغیر روش نشراتی خود را جهت ادامه حیات خویش در دنیا مطبوعات ندارند.

اما غبرا میگوید مردم در گوشه و کنار دنیا نمی توانند بطور کامل انچه را که در منطقه وی اتفاق میافتد درک نمایند و فعالیتی برای حمایت از این انکشاف مثبت انجام نمی کنند.

وی میگوید: "من ملاقاتی را با گروهی از امریکا لاتین بیاد دارم که انان در اغاز ملاقات گفتند به منطقه ای خوش امدید که کسی بدان توجه نمی کند و من وقتی با انان صحبت کردم گفتم که من هم از منطقه ای می ایم که هر کس بدلایل غلط بدان توجه میکند و امیدوارم که توجه بر شرق میانه بدلایل مثبت ان انجام گیرد."

غبرا میگوید که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی باید از تحولات مثبت در شرق میانه، با در نظر داشت نسلی که سن زیر بیست و یک سال دارد و نیمی از جمعیت این منطقه را تشکیل میدهد، حمایت کنند.

XS
SM
MD
LG