لینک های دسترسی

در قبال حملات دوکتوران، برتانيه استخدام مامورين صحي را مرور ميکند


گوردن برون، صدراعظم برتانيه در قبال توقيف يک عده از دوکتوران به تعقيب حملات بم هفتۀ گذشته، مرور بر عمليۀ استخدام خارجي ها را در خدمات صحي آن کشور هدايت داده است.

آقاي برون در محضر پارلمان گفت مقامات همچنان ارزيابي سوابق خارجي هائي را که براي مشاغل داراي مهارت هاي خاص درخواستي ميدهند، توسعه خواهند داد.

همۀ هشت مظنوني که به تعقيب کوشش براي منفجر ساختن بم هاي تعبيه شده در موتر، توقيف شدند با خدمات صحي برتانيه ارتباط داشتند.

شش تن از مظنونين در ماموريت پوليس پدنگتن گرين لندن تحت توقيف ميباشند. خالد احمد يک مظنون هفتم در يک شفاخانۀ اسکاتلند تحت تداوي قرار دارد.

او موتر جيپ خود را به ترمينل ميدان هوائي گلاسگو اصابت داده حريقي را سبب شد که خودش را نيز سوزانيد.

يک مظنون هشتم بنام محمد حنيف که هندي است بروز دوشنبه وقتي در آستراليا دستگير شد که ميخواست آن کشور را ترک کند.

XS
SM
MD
LG