لینک های دسترسی

شرکت والي اورزگان در نبرد عليه دهشت افگني بين المللي


در مطبوعات جهان گزارش هاي داريم از روز نامه هاي واشنگتن پوست و نيو يارک تايمز که فشرده هر کدام باالترتيب تقديم ميشود.

خبر نگار واشنگتن پوست مي نويسد که شرکت عبدالحکيم منيب، والي اورزگان در نبرد عليه دهشت افگني بين المللي و حمايت سياسي ارزنده وي از پروژه هاي بين المللي امداد و بازسازي در قلمروي که شورشيان طالبان فعاليت زياد دارند، مورد تقدير و تمجيد قوماندان هاي نظامي امريکا قرار گرفته است.

به اساس گزارش، منيب که در حکومت طرفدار طالبان بحيث معين وزارت امور سرحدات کار ميکرد، همچنان در فهرست دهشت افگنان مظنون بين المللي است، و ايالات متحده و ناتو مکررا کوشش کردند اسم وي را از فهرست بکشند،اما روسيه مانع ان گرديد.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که قضيه منيب تاکيد بر اين امر ميکند که چگونه تعزيرات تحت سرپرستي ايا لات متحده در موسسه ملل متحد نتيجه معکوس ميدهد، قوماندان هاي امريکا و ناتو را در موقف نا مساعدي قرار ميدهد که با تمويل پروگرام هاي که منيب از ان نفع ميبرد، از فيصله نامه هاي ملل متحد تخطي ميورزند.

روز نامه واشنگتن پوست ازقول دگر وال جان تاماس، يک نطاق امريکائي قوه بين المللي تعاون امنيتي يا ايساف در افغانستان مينويسد که صرف نظر از سو ابق نا مطلوب بعضي ها، قواي ائتلاف کوشش دارد تقريبا با همه والي ها و مامورين انتخابي رابطه بر قرار سازد.

بعضي طالبان اصلاح شده در حکومت فعلي، بسيار مفيد اند. روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که شوراي امنيت بار اول در ماه اکتوبر سال ۱۹۹۹ تعزيرات را بر طالبان وضع کرد بخاطريکه به اوسامه بن لادن پناه داده بودند و از تسليم دادن وي، که بخاطر بم گذاري هاي ما اگست سال ۱۹۹۸ بر دو سفارت امريکا در شرق افريقا، محاکمه شود، امتناع ورزيدند.

روز نامه به ادامه مدعي است که منيب، والي فعلي اورزگان، و بيش ازصد تن از رهبران ديگر طالبان در ماه جنورس سال ۲۰۰۱، يعني يکسال قبل از انکه منيب از صفوف طالبان جدا و به حکومت فعلي در کابل بيپيوندد، در فهرست تعزيرات جا داده شدند.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که بعد از حملات يازدهم ما سپتمبر سال ۲۰۰۱،ايالات متحده فيصله نامه هاي راهنمائي نمود که به اساس ان فهرست اشخاص مظنون توسعه يافت و اعضاي مظنون القاعده را نيز احتوا کرد.

اين تدابيرشامل منع مسافرت، تحريم اسلحه، منع تهيه مستقيم و يا غير مستقيم پول و يا منابع اقتصادي به منيب و ۴۸۹ نفر ديگر و ساير گروه ها بود.

اما شوراي امنيت اقدام فوري نکرده تا وضع را با واقعيت هاي سياسي در حال تغير وفق دهد. روز نامه علاوه ميدارد که لا اقل نزده تن از مامو رين سابق طلبان با حکومت حامد کرزي رئيس جمهور، اشتي و مصالحه نموده اند.

روز نامه واشنگتن پوست در اخير مي نويسد که روسيه تقاضا هاي ايا لات متحده و هالند را که هردو در اورزگان عسکر دارند، که اسم والي اورزگان منيب ازفهرست کشيده شود، رد نمود.

يک ديپلو مات ارشد روسيه مستقر در ملل متحد گفت که منيب با طالبان از نزديک دخيل بوده و کارهاي غلط زياد را مرتکب شده است و اطلاعي در دست نيست که او تغير کرده باشد.

ضمنا روز نامه نيو يارک تايمز ازکشته شدن شش عسکر کانادائي در يک انفجار بم تعبيه شده در کنار جاده گزارش داده مينويسد که بلا فاصله بعد از اين حادثه، بعضي سياستمداران کانادائي خواستار ختم ماموريت نظامي کانادا در افغانستان شدند.

روز نامه مي نويسد که جنرال تم گرانت،قوماندان نظامي کانادا در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت که اين انفجار مرگبار در تقريبا دوازده ميلي جنوب غرب قندهار زماني رخ داد که عساکر بعد از انجام عمليات مشترک با اردوي ملي افغان به پياگاه شان بر ميگشتند.

روز نامه از قول جنرال کانادائي به ادامه مينويسد که انها توانستند شش جوان کانادائي را بقتل برسانند، که واقعا يک فاجعه بود، اما تصميم و عزم کانادائي ها را در تامين يک سر زمين صلح اميز براي اطفال افغانستان، تغير نخواهد داد.

XS
SM
MD
LG