لینک های دسترسی

يک هيئت منصفه در برتانيه سه نفر را در بم گزاري سال ۲۰۰۵ گنهگار خوانده است


يک محکمه در لندن سه مرد را در توطئه باري منفجر ساختن بم در سيستم ترانزيت شهري در ماۀ جولاي سال ۲۰۰۵ گنهگار خوانده است.

اين حکم دو سال بعد ازان اعلام شد که بم گزاران انتحاري ۵۲ نفر را در پايتخت برتانيه بقتل رسانيدند.

اين هيئت منصفه سه مسلمان افريقائي الاصل را در قضيۀ دسيسه براي قتل در جابجا کردن مواد منفجره در سه قطار آهن زيرزميني و يک بس شهري، گنهگار خواند.

هيئت منصفه اکنون حکم عليۀ سه متهم ديگر را تحت غور قرار داده است. متهمين ادعا کرده بودند که آن محموله ها بم هاي قلابي بود که بعنوان احتجاج عليۀ نقش برتانيه در جنگ عراق، تعبيه شده بود.

اين حکم يک هفته بعد ازان اعلام گرديد که پوليس دسيسه اي را جهت منفجر ساختن دو بم در دو موتر در منطقۀ تياترهاي لندن کشف کرد و دو مرد يک موتر جيپ را بترمينل ميدان هوائي گلاسگو اصابت دادند.

قبلاً يک قاضي در آستراليا به پوليس ۴۸ ساعت ديگر وقت داد تا يک داکتر هندي را که بارابطه بحملات ماۀ جاري در برتانيه در برزبين توقيف نموده، مورد سؤال قرار دهد.

XS
SM
MD
LG