لینک های دسترسی

Breaking News

عضو پارلمان هالند ميخواهد برقه را منع کند.


يک عضو دست راستي پارلمان هالند لايحه اي را پيشنهاد کرده که دستمال سر و برقه را براي زنان مسلمان منع ميکند. يک کوشش قبلي درين مورد ناکام شده بود.

گيرت ولدرز، رهبر حزب آزادي امروز اين پيشنهاد را ارائه کرد. بموجب اين لايحه پوشيدن برقه جرمي خواهد بود که مجازات آن ۱۲ روز زندان و يا ۴۶۰۰ دالر جريمۀ نقدي ميباشد.

ولدرز طي نامه اي عنواني پارلمان نوشت که برقه و نقاب نمونه هاي اختناق زنان است.

او همچنان گفت آنهائي که برقه ونقاب ميپوشند يک تهديد امنيتي هستند زيرا تشخيص هويت شان مشکل است.

کوشش هاي قبلي ولدرز جهت منع ساختن چادر اسلامي در سال ۲۰۰۵ ناکام شد و ناظرين ميگويند احتمال زيادي وجود ندارد که او اين بار نيز مؤفق شود.

XS
SM
MD
LG