لینک های دسترسی

گروۀ طالبان ادعا ميکند که يک گروگان کورياي جنوبي را در افغانستان کشته است


کسي که خود را سخنگوي طالبان ميخواند ميگويد آن گروۀ تندرو يکي از ۲۳ گروگان کورياي جنوبي را که در جنوب شرق افغانستان در اسارت داشت، کشته است.

او به آژانس هاي خبرگزاري گفت که تندروان يکي از پنج مرد آن دسته را که شامل ۱۸ زن ميباشد، کشته است.

اين ادعا بطور مستقل تائيد نشده است. قبلاً تندروان طالب هشدار داده بودند که بعد از ساعت دوي بعد از ظهر بوقت محل بکشتار گروگانان آغاز ميکند، مگر اينکه مقامات افغاني هشت طالب زنداني را آزاد نمايند.

اين نطاق ادعا شدۀ طالبان گفت بعد از چندين روز مذاکره با رهبران قبايلي که از مقامات افغاني و کوريائي نمايندگي ميکنند، کاسۀ صبر شان لبريز گرديده است.

در يک انکشاف ديگر، تندروان يک ژورناليست آلماني و ترجمان افغانش را که صبح امروز در ولايت کنر اختطاف نموده بودند، آزاد کرده اند.

ديدار شاليزي، والي کنر ميگويد مقامات اسرا را بکمک مردم محل يافتند.

XS
SM
MD
LG