لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور ايران از الجزاير ديدن ميکند


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران بيک سفر دو روزه که هدف آن تقويۀ روابط ميباشد، آغاز نموده است.

عبدالعزيز بوتيفليقه، رئيس جمهور الجزاير حين مواصلت آقاي احمدي نژاد به پايتخت الجزاير از وي استقبال کرد.

آقاي احمدي نژاد با آقاي بوتيفليقه و ساير مقامات الجزاير مذاکره نموده و در جريان سفر خود با رهبران تجارت و صنايع آن کشور ملاقات خواهد کرد.

اين اولين سفر رسمي آقاي احمدي نژاد ازالجزاير است. اين سفر در وقت تشنج بين المللي روي پروگرام ذروي ايران صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG