لینک های دسترسی

پاکستان بر مخفيگاه هاي تندروان در وزيرستان حمله کرد


پاکستان ميگويد قواي امنيتي بحمايت هليکوپترهاي توپدار امروز بر مخفيگاه هاي پشتيبانان طالبان در وزيرستان شمالي حمله کرد.

يک مقام نظامي پاکستان گفت اين حمله بر دهکدۀ ديگان در يک منطقۀ قبايلي هم سرحد افغانستان بعد ازان بعمل آمد که اطلاعات استخباراتي نشان داد تندروان درانجا پنهان شده بودند.

او در مورد تلفات و يا جراخاتي اطلاعاتي در دست نداشت. اين حمله يک روز بعد ازان رخ داد که يک دسته از رهبران قبايلي وزيرستان شمالي گفتند با جرگۀ امن که رهبران محلي را براي مبارزه با تندروان طالب متحد ميسازد، مقاطعه ميکنند.

ريش سفيدان وزيري از جرگه اي خارج شدند که قرار است بروز پنجشنبه در کابل داير گردد.

اين رهبران قبايلي گفتند ميخواهند قبل ازانکه آنها در جرگه اشتراک ميکنند، قواي امنيتي پاکستان از نقاط تفتيش در وزيرستان شمالي خارج شوند.

XS
SM
MD
LG