لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ طالبان ميگويد ممکن است تبادلۀ اسرا گروگانان کورياي جنوبي را آزاد نمايد


گروۀ طالبان در افغانستان فشار وارد ميکند که در بدل آزادي ۲۱ گروگان باقيماندۀ کورياي جنوبي طالبان زنداني آزاد شوند.

يک سخنگوي ارشد طالبان ميگويد آن گروه آزادي گروگانان در بدل رهائي زنان پشتيبان طالبان که توسط قواي ايالات متحده زنداني شده اند، تحت غور قرار خواهد داد. تندروان طالب قبلاً دو مرد گروگان را کشته اند.

يک مقام افغاني ميگويد در جهت کمک بمامورين کورياي جنوبي براي ملاقات روياروئي با طالبان کار ميکنند. آنها ميگويند در حال حاضر براي عمليات نظامي اقدامي نکرده اند.

احتجاج کنندگان و اقارب گروگانان شکايت ميکنند که براي آزادي گروگانان کوشش کافي بين المللي صورت نميگيرد.

XS
SM
MD
LG