لینک های دسترسی

در افغانستان يک عسکر ناتو حين گزمه کشته شد


ماموريت ناتو در افغانستان ميگويد يک عسکر ناتو حين گزمه در جنوب کشور کشته شده است.

يک عسکر ديگر ناتو زخمي گرديد. ناتو مليت اين عساکر را و يا جزئيات واقعه را افشا نکرده است.

در حدود ۵۰ هزار عسکر ناتو و قواي تحت رهبري ايالات متحده با جنبش طالبان، که جهش تازه کسب کرده، داخل جنگ اند و همچنان در پروژه هاي بازسازي افغانستان کمک ميکنند.

تندروان طالب در جنوب و شرق افغانستان سنگر دارند که بخش عمدۀ عساکر ناتو را دران جا عساکر برتانوي، کانادائي و امريکائي تشکيل ميدهند.

XS
SM
MD
LG