لینک های دسترسی

Breaking News

جرگه امن: امنيت در سرحد و تحکيم روابط متقابل دو کشور پاکستان و افغانستان


بيش از ۶۰۰ نماينده از پاکستان و افغانستان براي سومين روز پيهم در کابل جهت انجام مذاکرات به هدف بهبود بخشيدن به امنيت در سرحد وتحکيم روابط متقابل دو کشور جمع شده اند.

نمايندگان گفتند جلسه روز جمعه جرگه بزرگ چهار روزه امن در کابل، بر موضوعات توجه کرد که دو کشور را از هم جدا ساخته است.

گفته مشود تدابيرامنيتي شديد اتخاذ شده و هزار ها تن از از عساکر تجهيز يافته بخاطر نگراني از بابت کدام سعي طالبان براي برهم زدن جريان جرگه در شهر گزمه ميدهند.

بسياري از افغانها اميد وارند که جرگه منعقده در تقليل و کاهش خشونت درهردو کشور کمک کند. انتظار ميرود پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان فردا يکشنبه در جلسه اختتاميه کانفرانس درکابل شرکت کند.

چنين تجويز شده که يک دور دوم اين جرگه در يک تاريخ بعدي در پاکستان داير گردد.

بروز پنجشنبه حامد کرزي گفت هرگاه پاکستان و افغانسنان همکاري کنند دهش افگني را ميتوان ظرف چند روز محو کرد.

قبلا در شروع هفته رهبر پاکستان دفعتاً شرکت اش را در جلسه افتتاحيه جرگه امن درکابل فسخ کرد و دليل آنرا مسايل و مشکلات داخلي پاکستان خواند.

شوکت عزيز صدراعظم پاکستان درعوض رئيس جمهور مشرف در جلسات جرگه شرکت داشته است.

آقاي عزيز گفت گروه هاي افغان هنوز آشتي نکرده اند و افغانستنان نميتواند ديگران را بخاطر مشکلات خود ملامت کند.

علي محمد جان اروک زي گورنر ولايت شمال غربي متشنج پاکستان گفت در زمينه پيشرفتي دست نخواهد داد مگر اينکه از گروه غير قانوني اعلم شده طالبان دعوت شود در جرگه شرکت کنند.

XS
SM
MD
LG