لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: قبر هاي دسته جمعي - حفاری غم و اندوه در سر زمین رنج


روزنامه واشنگتن پست شماره روز دوشنبه خود را به مطلبی در باره کشف قبرهای دسته جمعی درافغانستان اختصاص داده است.

این روزنامه صفحه نخست خود را به یک عکس بزرگی که چندین اسکلت سر انسان را درکنار یکدیگر، روی زمین چینده شده اند نشان می دهد، این روزنامه درذیل این عکس تصویری کوچکتر ازدوزن رابه چاپ رسانیده است که عکسهایی از جوانان را در دست دارند وبر زمین نشسته اند.

پامیلا کانستیبل، نویسنده این مطلب روزنامه واشنگتن پست این عنوان را برای مطلب اش انتخاب کرده است حفاری غم و اندوه در سرزمین رنج.

نویسنده این روزنامه از کشف جدیدترین گور دسته جمعی درشمال کابل در منطقه یی به نام چمتله نیز نوشته است و تذکر داده است که این جدید ترین گور دسته جمعی از میان ۸۸ گور دسته جمعی کشف شده در سراسر افغانستان می باشد که توسط گروه های محلی و بین المللی حقوق بشر در سال گذشته مطرح شده است.

روزنامه واشنگتن پست نوشته است برخی ازگورهای دسته جمعی به قتل عام های بدنام در ولایت های روستایی یا اعدام هایی در زندان کابل مرتبط می باشد وبرای سالها شایعاتی درباره محل آنها وجود داشته است.

این روزنامه درادامه نوشته است اندکی از این گورها قسما حفاری شده است که صدها بقایای انسان شناسایی شده است اما به هرجهتی دربسیاری از این حفاری ها راهی برای دانستن اینکه قربانیان چه کسانی هستند و چه زمانی آنها به قتل رسیده اند نیست.

نویسنده این مطلب روزنامه واشنگتن پست اکتشاف قبر دسته جمعی چمتله را وحشتناک توصیف کرده نوشته است نمایش مکرر این گوردسته جمعی در چمتله در تلویزیون ملی به صورت غیرمنتظره یی خشم سرکوب شده طولانی مدت و امیدهای افغانهایی را که بستگان شان بین سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۱ ، ناپدید شده اند تازه می کند.

روزنامه واشگتن پست عکس نسبتا بزرگ دیگری که در آن چندین زن رانشان می دهد را نیز به چاپ رسانیده و در ذیل آن نوشته است: زنان افغان تصاویر بستگان گم شده شان را در مقابل دفتر نمایندگی ملل متحد درکابل در دست دارند و در جستجوی مساعی بین المللی در شناسایی اجساد قبرهای دسته جمعی می باشند.

این روزنامه به نقل از" نادر نادری ، یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته است: در طول جنگ داخلی تنها در کابل درحدود ۶۰ هزار غیرنظامی کشته شدند و برخی از مسببین آن هنوز درپارلمان حضوردارند. از نادر نادری در روزنامه واشنگتن پست اینگونه نقل شده است که: اگر ما اراده حداقلی سیاسی را درتطبیق عدالت نداشته باشیم ، مردم فقط ناامید می شوند .این قبرهای دسته جمعی خاطرات وحشتانکی را تحریک می کند وما نمی توانیم از آن چشم پوشی کنیم."

نویسنده این مطلب روزنامه واشنگتن پست دیدگاه خاویر لیون دیاز، رییس اداره حقوق بشر دفترنمایندگی سیاسی ملل متحد درکابل را نیز به چاپ رسانیده است.

خاویر لیون دیاز به روزنامه واشنگتن پست گفته است که، دانش عموم بر آن است اگر ما به این قبرهای دسته جمعی دست پیدا می کنیم کشور را بی ثبات می کند اما من یقین ندارم که این صحت داشته باشد.

ممکن است صدها قبر دسته جمعی درافغانستان موجود باشد اما بدون کدام تحقیق قانونی ما واقعیت را درک نخواهیم کرد.مردم عدالت می خواهند و اگر ما حاکمیت قانون را نمی بینیم و مسببین در مقام قدرت هستند آیا این بیشتربی ثبات کننده نیست؟

روزنامه واشنگتن پست همچنین یک جدول از نقشه شهرهای افغانستان و تعدادی ازکشفیات گورهای دسته جمعی در هر ولایت را به تصویر کشیده است.

منبع این نقشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر نوشته شده است براساس آن ولایت های کابل و بلخ بیشترین کشفیات گورهای دسته جمعی را به ترتیب ۱۸ و ۱۶ گور دسته جمعی داشته است.

XS
SM
MD
LG