لینک های دسترسی

حمله بر مخفي گاههاي تندروان در نزديکي سرحد افغانستان


اردوي پاکستان ميگويد هيلي کوپتر هاي نظامي پاکسان امروز بردو مخفي گاه تندروان در نزديک سرحد افغانستان حمله کرده ۱۵ تن ازطرفداران تندروان طالب را کشته اند.

تورن جنرال وحيد ارشد سخنگوني نظامي پاکستان گفت اين حملات هوائي بخاطري بعمل آمد که تندروان از داخل دو محوطه در شهرميران شاه در منطقه قبايلي وزيرستان شمالي حملاتي راانجام ميدادند.

مامورين محلي ميگويند دو زن و دو کودک دربمباران منزلشان کشته شده اند. بدنبال خارج شدن سران قبايلي از يک موافقه صلح با حکومت در ماه قبل و حملات يوميه تندروان بر قواي امنيتي، خشونت در وزيرستان شمالي کسب شدت کرده است.

حکومت پاکستان تحت فشار بين المللي قرار گرفته است تا تندرواني راسرکوب کنند که از مناطق قبايلي وارد افغانستان مي گردند .

XS
SM
MD
LG