لینک های دسترسی

Breaking News

وسايل نشراتي ايران: جدائي طلبان در ولايت غربي توقيف و سلاح ضبط شد


وسايل نشراتي ايران ميگويد عمال استخباراتي در غرب کشور اعضاي يک گروۀ جدائي طلب را توقيف کرده و اسلحۀ شان را ضبط کرد.

وسايل نشراتي ايران از قول وزارت استخبارات کشور گزارش ميدهد که جدائي طلبان مظنون در روزهاي اخير در ولايت خوزستان که همسايۀ عراق است، دستگير گرديدند.

گزارش ها اشاره ميکند که وزارت استخبارات گفته يک مقدار قابل ملاحظۀ اسلحه در مخفيگاۀ گروه کشف گرديد.

وسايل نشراتي ايران از قول وزارت استخبارات گزارش ميدهد که هدف جدائي طلبان ايجاد نفاق بين گروه هاي مختلف فرقوي بود.

در مورد توقيف شدگان، جزئيات بيشتري فراهم نگرديده است. خوزستان يک ولايت سرشار از مواد نفتي بوده و يک تعداد زياد عرب ها دران زندگي ميکنند.

کمي بيشتر از مناصفۀ نفوس ايران را فارس ها تشکيل ميدهند. در حدود ربع نفوس ايران آذري و بقيه گيلکي ها، مازندراني ها، کردها، عرب ها، لُرها، بلوچ ها و ترکمن ها هستند.

XS
SM
MD
LG