لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن ۱۲ تندرو توسط قواي ائتلاف در افغانستان


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد عساکر ايالات متحده و افغان دست کم ۱۲ تندروي را کشته اند که از ماوراي سرحد در پاکستان بداخل ساحه شرقي افغانستان گلوله باري مي کردند.

قواي ائتلاف امروزيکشنبه گفت عساکر در ولايت پکتيکاي افغانستان شش ساحه سرحدي را که شورشيان از آن جهت حمله بروز شنبه استفاده کرده بودند تخريب نموده اند.

قواي ائتلاف ميگويد سه ساحه از اين ساحات در داخل افغانسنان بوده در حاليکه سه ديگر آن در پاکستان قرارداشته است.

قواي ائتلاف گفت مقامات پاکستاني به قواي ائتلاف اجازه داد از داخل افغانستان بر تندروان در پاکستان آتشباري کنند.

آژانس خبري فرانسه ميگويد تورن جنرال وحيد ارشاد يک سخنگوي نظامي پاکستان اين بيانيه قواي ائتلاف را رد نموده و انکار کرده است که پاکستان اجازه حمله بر خاک خود را داده باشد.

مامورين ائتلاف مسئولين اين حمله را تندروان وفادار به طالبان مي خوانند که افغانستان را تا هنگاميکه با يک حمله برهبري ايالات متحده در اواخر ۲۰۰۱ از قدرت خلع شدند، بدست داشتند.

XS
SM
MD
LG