لینک های دسترسی

Breaking News

در آتشسوزي جنوب يونان ۵۰ نفر هلاک شده اند


شعله هاي آتش در امتداد بخشهاي جنوبي يونان امروز يکشنبه دهکده ها را بلعيده و جنگلات را در يک اتشسوزي ايکه باعث هلاکت ۵۰ نفر شده است سوزانيده است.

يک نطاق عمله اطفائيه امروز يکشنبه گفت که تقريبا نصف انکشور بشمول جزيره ايڤيا در شمال آتن با اين آتشسوزي درگير ميباشد.

در اوايل امروز صبح در جزيره نماي پلوپونيس، شعله هاي اتش تا چندين کيلومتري اولمپياي باستاني، جايگاه اولين مسابقات المپيک رسيده است.

دهاتيان نا اميدو مامورينکه در نزديکي المپيا هستند در پرده اي تلويزيون ظاهر شده و تقاضاي کمک ميکردند.

يک باشنده محل به تلويزيون يونان گفت «ما آب نداريم و رحمت خداوند را استدعا ميکنيم»

لواي اطفائيه يونان که با ضعف با اين آتشسوزي روبرو شده است امروز در مساعي با عمله اطفائيه هاي ديگر و طيارات اتحاديه اروپا يکجا شده است.

کمک اتحاديه اروپا شامل طيارات آبپاش و عمله اطفائيه از کشور هاي ايتاليا، قبرس و فرانسه، چند ساعت قبل و بعد از ان به محل مواصلت کردند که حکومت آتن حالت اضطراري را در سرتاسر انکشور اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG