لینک های دسترسی

Breaking News

يونان براي چهارمين روز متواتر با حريق طبيعي مبارزه ميکند


يونان براي چهارمين روز متواتر بمقابل يک حريق طبيعي خارج کنترول مبارزه ميکند که از روز جمعه باينطرف حد اقل ۶۳ نفر را هلاک ساخته است.

امروز آتش سوزي هاي جديدي در نزديکي هاي آتن آغاز يافت که در نتيجه عملۀ اطفائيه و طيارات جهت مبازره با آن بحومه هاي آتن سوق داده شد.

شعله هاي آتش از گوشۀ جنوبي شبۀ جزيرۀ پلوپونيز تا شهر شمالي آيونينا صدها دهکده را تخريب نموده هزاارن نفر را بيخانمان ساخته است.

عملۀ اطفائيه و وسايل از ۱۳ کشور اروپائي و روسيه جهت کمک به قوۀ اطفائيۀ يونان به آن کشور مواصلت کرده اند.

در حاليکه امروز تقريباً نيمي از يونان در آتش ميسوزد، يک مدعي العموم ارشد آن کشور گفت معلوم خواهد کرد که اين حملۀ آتش سوزي فرضي، تحت قوانين دهشت افگني ميايد يانه.

مقامات ميگويند چنين اقدامي بتحقيق کنندگان قدرت وسيع ميدهد تا موضوع را تحقيق نموده و مظنونين را توقيف کنند.

XS
SM
MD
LG