لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان موافقه کردند که ۱۹ گروگان کورياي جنوبي را آزاد کنند


نمايندگان طالبان ميگويند که آنها موافقه کرده اند که ۱۹ گروگان باقي ماندۀ کورياي جنوبي را که بيش از شش هفته در قيدداشته اند ، آزاد کننند.

چيون هو سن سخنگوي رياست جمهوري کورياي جنوبي گفت اين معامله بعد از آنکه سيول موافقه کرد که ۲۰۰ عسکر ش را از افغانستان تا ختم سال جاري خارج ميکند و کار هاي خيريه را در آن کشور پايان ميبخشد، بدست آمد.

او گفت شايد مدت زماني را در بر بگيرد تا گروگانان واقعاًآزاد شوند. اين معامله مدت کوتاهي بعد از آنکه مامورين کورياي جنوبي و طالبان مباحثاتشان را امروز سه شنبه از سر گفتند بدست آمد.

اين مذاکرات بعد از آنکه اختطاف کنندگان دو گروگان زن را بعنوان حسن نيت در اوايل اين ماه آزاد کردند، اعلام شد.

تندروان طالب قبلاً دو گروگان مرد اين گروه را اعدام و تهديدکرده بودند که اگر حکومت افغانستان زندانيان طالبان را آزاد نکند گروگانان باقيمانده را نيزخواهند کشت.

حکومت کابل معاملۀ آزاد ساختن زندانيان را رد کرده است. معراج الدين پتان والي ولايت ميگويد، حکومت افغانستان در اين مذاکرات که به آزادي گروگانان انجاميد شامل نبود و امتيازي براي تندروان قايل نشد.

تندروان طالب ۲۳شهروند کورياي جنوبي را هنگاميکه بسواري يک بس از جنوب افغانستان عبور ميکردند اختطاف کردند.

اين گروه به نمايندگي از کليساي مربوط شان براي انجام کارهاي خيريه به افغانستان سفر کرده بودند.

-----------------------------------------

XS
SM
MD
LG