لینک های دسترسی

عبدالله گل بحيث رئيس جمهور جديد ترکيه مراسم تحليف را بجا آورد


خبر هاي واصله از ترکيه حاکيست که عبدالله گل متعاقب انتخابش حوالي صبح امروز سه شنبه درپارلمان ، بحيث رئيس جمهور جديد ترکيه حلف وفاداري ياد کرد.

اين وزير خارجۀ سابق امروز سه شنبه هنگام انجام مراسم تحليف تعهد نمود که بين طرفداران جدايي دين از سياست، بشمول قواي نظامي و عناصر بيشتر مذهبي، بيطرف باشد.

عبدالله گل که يک مسلمان متعهد است اولين رئيس جمهور ترکيه با سوابق اسلام سياسيت، اما تعهد سپرد که عنعنۀ قوي جدايي حکومت و مذهب را حفظ نمايد.

او درسومين دور انتخابات پارلمان ۵۵۰ عضوي، با بدست آوردن ۳۳۹ راي اکثريت سادۀ مورد ضرورت ،انتخاب شد.

حوزه منويل براسو رئيس کميسيون اروپايي از انتخاب گل، و حکمروايي حزب عدالت و انکشاف عدالت استقبال نمود.

براسو گفت اين انتخاب ترکيه را در سرعت شموليت در اتحاديۀ اروپايي کمک خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG