لینک های دسترسی

Breaking News

موافقۀ تقسيم قدرت بين مشرف و بهوتو تقريباً تکميل شده است


يک مامور ارشد پاکستاني ميگويد، موافقۀ تقسيم قدرت بين رئيس جمهور پرويز مشرف و بينظير بهوتو صدْراعظم سابق آن کشور تقريبَاً به مرحلۀ نهايي رسيده است.

شيخ رشيد احمد وزير خطوط ريل پاکستان امروز چهارشنبه گفت هردو جانب بيک موافقۀ رسيده اند اما تفصيل بيشتر ارائه نکرد.

خانم بهوتو از جنرال مشرف تقاضا کرده تا بحيث يک شرط اين معامله،از عهده اش بحيث رهبر نظامي استعفي دهد و يک رئيس جمهور ملکي باشد.

در يک انکشاف ديگر محکمۀ عالي پاکستان موافقه کرد تا چلينج قانوني بودن نقش دوگانۀ جنرال مشرف را بحيث رئيس جمهور و رهبر نظامي پاکستان، استماع نمايد.

اين شکايت توسط قاضي حسين احمد رهبر حزب جماعت اسلامي پاکستان اقامه شده است.

او ميگويد، حکمروايي جنرال مشرف از زمان احراز قدرت طي کودتاي سال ۱۹۹۹ غير قانوني بوده است.

جنرال مشرف در ماه سپتمبر يا اکتوبر در صدد انتخاب مجددش در پارلمان ميباشد.

XS
SM
MD
LG