لینک های دسترسی

اظهارات فرستاده ايالات متحده درباره پروگرام زروي کورياي شمالي


سفير ايالات متحده در کورياي جنوبي ميگويد اگر کورياي شمالي همه سلاح ذروي خود را نابودسازد، شايد جارج بش رئيس جمهور ايالات متحده با با کيم ايل جونگ رهبر انکشور ملاقات کند.

« الکزاندر ويرشبو» سفير ايالات متحده در کورياي جنوبي، امروز چهارشنبه به چنل تيلوزيوني « واي تي ان» کورياي جنوبي گفت تامين اين غايه مشکل خواهد بود.

او اظهار نمود براي کورياي شمالي اسانتر خواهد بود که دستگاه هاي اتومي خود را ترک بدهد، چيزي که واشنگتن انتظار دارد تا پايان سال جاري دست بدهد.

کورياي شمالي در سال قبل دست به يک آزمايش ذروي زد ، اما از آن ببعد در مذاکرات خلع سلاح با ايالات متحده ، جاپان ، کورياي جنوبي ، روسيه و چين همکاري کرده است.

آن کشور ها پيشنهاد کرده اند که هرگاه کورياي شمالي همه پروگرام اسلحه ذروي خود را متوقف و عاطل سازد، براي ان مواد سوخت کمک کرده و همچنان امتيازات سياسي قايل خواهند شد.

کورياي شمالي کوره اتومي عمده خود را در اوايل سال جاري مسدود کرد.

XS
SM
MD
LG