لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه و چين دربارۀ استفاده احتمالي قوا عليۀ ايران اظهار نگراني کرده اند


بدنبال يک تبصرۀ فرانسه که از دورنماي جنگ روي پروگرام ذروي ايران هشدار ميداد، روسيه وچين دربارۀ استفادۀ احتمالي از قوه عليۀ ايران ابراز نگراني کرده اند.

سرگي لاڤروڤ وزير خارجۀ روسيه امروز سه شنبه گفت، ماسکو روي اين گزارشها که استفاده از قواي نظامي عليۀ ايران تحت غورجدي ميباشد، نگران است.

او اين تبصره را بعداز مذاکره با برنارد کوچنر وزير خارجۀ فرانسه در ماسکو بعمل آورد. جيانگ يو، سخنگوي وزارت خارجۀ چين گفت بيجنگ مخالف آنچه که تهديد لجام گسيختۀ استفاده از قوا در امور بين المللي خواند، ميباشد.

روز يکشنبه وزير خارجۀ فرانسه گفته بود که اگر مباحثات ذروي ناکام گردد، جهان بايدبراي امکان يک جنگ عليۀ ايران آماده گردد.

اما محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران امروز سه شنبه اين هشدار را رد کرده گفت هدف آن تبصره مطبوعات بود، که نبايد آنرا جدي گرفت.

XS
SM
MD
LG