لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبه با سلطان احمد بهين، سخنگوي وزارت خارجۀ افغانستان


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در رأس هيئتي به ايالات متحده آمد تا در جلسات مجمع عمومي ملل متحد در نيويارک اشتراک نمايد.

او و بانکي مون در کانفرانسي به اشتراک کشور هاي مختلفۀ جهان اشتراک ورزيد تا مسايل مختلف مربوط به افغانستان را روي بحث قرار داده پيشنهادات حکومت افغانستان را تقديم نموده پيشنهادات آنها را از نزديک استماع نمايد.

دادفر رنگين سپانتا وزير خارجۀ افغانستان نيزدر هيئت معيتي حامد کرزي شامل است.

سلطان احمد بهين سخنگوي وزارت خارجه طي مصاحبه اي با بخش دري صداي امريکا گفت در تماس هائيکه با نمايندگان کشورهاي مختلفه صورت گرفت معلوم گرديد که جامعۀ جهاني در راه حل مشکلات با دولت افغانستان همنوا اند و آنها خواستار همکاري همه جانبه با افغانستان اند.

هيئت افغاني در جريان تماسهايش با کشورهاي ديگر درين سفر خواهد کوشيد تا در طرح يک ستراتيژي مشترک در راه کاهش مواد مخدر، بوجود آوردن کشت بديل به دهاقين افغان و ايجاد کار به مردم بيکار دران کشور، همکاري نمايند.

او همچنان خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان خواهد کوشيد تا ارتباط مستقيم بين مواد مخدر و دهشت افگني را به کشورهائيکه در حل اين مسئله دخيل اند شرح دهد.

مرتبط

XS
SM
MD
LG