لینک های دسترسی

Breaking News

پرويز مشرف اسناد کانديدئ اش در انتخابات را تکميل نمود


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان اسناد کانديد شدن در انتخابات را امروز تکميل نمود و نيتش را براي انتخاب مجدد که مورد مناقشه قرار دارد تثبيت نمود.

در عين حال قواي امنيت اسلام آباد پايتخت پاکستان را براي جلو گيري از هر گونه اعتراض مسدود ساخته است.

اوراق کانديداي او براي انتخابات آينده در ششم اکتوبر توسط شوکت عزيز صدراعظم پاکستان به کميسوين انتخابات پاکستان تسليم داده شد.

صد ها پوليس ضد شورش و کوماندو در اطراف دفتر و در نزديکي محکمۀ عالي پاکستان تعبيه شده است که انتظار ميرود بزودي در مورد چالش هاي قانوني عليه استحقاق پرويز مشرف براي کانديد شدن برياست جمهوري و نقش دو گانۀ او بحيث رئيس قواي مسلح حکم نمايد.

مخدوم امين فهيم رهبر مخالف و معاون حزب مردم بي نظير بوتو صدراعظم سابق نيز اوراق کانديداي خود را امروز تسليم داد.

خانم بوتو و جرنال مشرف مذاکراتي را براي يک توافق اشتراک قدرت براه انداخته اند ولي هنوز به توافقي نرسيده اند.

XS
SM
MD
LG