لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده بیش از حد تیلفون همراه


تحقیقات نشان میدهد که استفاده بیش از حد تیلفون همراه می تواند باعث از دست دادن حس شنوائی گردد.

با مرور زمان و بلند رفتن سن شاید بعضی افراد تجربه کرده باشند که از قدرت و حساسیت حس شنوائی شان کاسته میشود.

عمدتاً دلیل آن مواجه شدن با سر و صدا های بلند میباشد. نتیجه یک تحقیق جدید دلیل دیگری از دست دادن حس شنوائی را استفاده بیش از حد تیلفون همراه (مبایل) خوانده است.

اشخاصیکه روزانه تقریباً یک ساعت مکالمه تیلفونی را با مبایل انجام میدهند، در شنیدن یا اخذ فریکونسی بالا مشکلات پیدا میکنند.

این روند بین آنعده بیشتر دیده شده که بگونه عادی از گوش راست خود برای مکالمه تلیفونی استفاده میکنند.

داکتر مایکل هوفر متخصص گوش، تفاوت بین شنیدن حروف "S" و "F" و یا "T" و "Z" را مثال میدهد. وی توصیه میکنند که باید نهایت کوشش بخرچ داده شود تا از مواجه شدن به سر و صدا های بلند خودداری گردد.

موه های کوچک در داخل گوش حس شنوائی را کنترول میکند و در نتیجه شنیدن بیش از حد آواز های بلند این موه ها ضعیف شده بلاخره از فعالیت میمانند.

دست اندر کاران درین تحقیق، حس شنوائی ۱۰۰ تن از استفاده کننده گان تیلفون همراه را با آنعده اشخاصیکه اصلاً تیلفون استفاده نکرده بودند برای مدت دوازه ماه مقایسه نمودند.

در نتیجه آمده، اشخاصیکه از مبایل استفاده نموده بودند، توانائی حس شنوائی شان بیشتر متضرر گردیده.

ولی به گونه که انتظار میرفت استفاده از تیلفون باعث تخریب جدی حس شنوائی نگردیده بود.

متخصصین و دوکتوران بدین باورند که شنیدن هر گونه صوت بلند و غیر نورمال باعث از دست دادن نعمت شنیدن میگردد گردد.

محققین این تحقیق استفاده کننده گان مبایل را هشدار داده میگویند اگر آنها با علامت های ابتدائی از قبیل احساس گرمی در گوش ها، بندش، لخته گی و یا شنیدن صدا زنگ مانند مواجه شوند باید استفاده از تیلفون را کم کنند.

آنها نتیجه این تحقیق را ابتدائی دانسته و ادامه آن را تا مراحل پیشرفته و بالا پیشنهاد میکنند.

XS
SM
MD
LG