لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالي پاکستان امر تعليق قوماندان پوليس اسلام آباد و ساير مقامات را صادر کرد


محکمۀ عالي پاکستان در قبال يک سرکوبي روز شنبۀ مظاهره چيان که طي آن ده ها ژورناليست و وکيل دعوي مجروح شدند، حکم تعليق قوماندان پوليس و ساير مامورين شهري اسلام آباد را صادر کرده است.

اين سرکوبي وسيعاً محکوم گرديده است. اين حکم تعليق را امروز افتخار چودهري قاضي القضات پاکستان بعد ازان صادر کرد که مقامات پوليس و اداري شهر اسلام آباد را بمحکمه احضار نمود تا آنچه را اتفاق افتاد، توضيح نمايند.

پوليس پاکستان بروز شنبه جهت پراگنده ساختن مظاهره چياني که در خارج عمارات کميسيون انتخابات و محکمۀ عالي جمع شده بودند از دنده و گاز اشک آور استفاده کرد.

احتجاجات روزهاي شنبه و يکشنبه بعد ازان آغاز يافت که کميسيون انتخابات کانديداي جنرال مشرف را، در حاليکه قوماندان اردو باقي ميماند، براي يک دورۀ ديگر رياست جمهوري منظور نمود.

سرکوبي مظاهره چيان تشنج را بين جنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور و مخالفين حکومت در روزهاي قبل از انتخابات مجوزۀ ششم اکتوبر تشديد نموده است.

XS
SM
MD
LG