لینک های دسترسی

نيپال مباحثه روي سلطنت را بتعويق افگند


مقامات در نيپال ميگويند مباحثات پارلماني روي اينکه آيا رژيم سلطنتي منسوخ قرار داده شود يانه براي دو روز بتعويق افتاد و قرار است بروز سه شنبه از سر گرفته شود.

مقامات گفتند ملاقاتي که براي روز يکشنبه در نظر گرفته شده بود بتعويق ميافتد تا براي اين مذاکرات محرمانه وقت بيشتر داده شود بن بست را بين حکومت و شورشيان کمونيست سابق حل و فصل نمايد.

اعضاي حزب حاکم کانگرس ميگويند عليۀ يک پيشنهاد شورشيان ماويست سابق جهت منسوخ قرار دادن رژيم سلطنتي و تاسيس يک جمهوريت با يک نظام جديد راي گيري، راي خواهد داد.

در عوض، اعضاي حزب حاکم ميگويند ميخواهند که سرنوشت پادشاۀ سابق از طريق راي گيري براي يک شوراي جديد تعيين گردد.

XS
SM
MD
LG