لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات قبل از وقت در پولند


مردم پولند امروز در يک انتخابات قبل از وقت راي ميدهند که ممکن است طي آن حزب مخالف راست اعتدالي بحکمروائي محافظه کارانۀ دوسالۀ برادران کشنسکي خاتمه بدهد.

تا اواسط صبح امروز تعداد راي دهندگان از انتخابات سال ۲۰۰۵ تجاوز کرده بود و بيش از ۸٪، ۳۰ مليون نفر واجد شرايط راي دهي، راي داده بودند.

حزب قانون و عدالت يروسلاڤ کشينسکي در قبال سقوط ماۀ گذشتۀ ائتلاف لرزان کاتوليک هاي دست راستي و حزب مردم بهره مند از حمايت دهاقين، خواستار انتخابات دو سال قبل از وقت معين آن گرديد.

صدراعظم اميدوار است که او و لخ کشينسکي، رئيس جمهور، برادر دوگانه اش بتوانند از راي دهندگان صلاحيت بيشتر براي حکمروائي کسب نمايند.

اما سروي هاي قبل از انتخابات نشان ميدهد که حزب آنها از حزب مخالف راست اعتدالي موسوم به پروگرام مدني عقب مانده است.

دانلد توسک، رهبر حزب پروگرام مدني در مبارزات انتخاباتي خواستار روابط نزديک با اتحاديۀ اروپائي و کاهش در ماليات براي سرمايه گزاري بود.

XS
SM
MD
LG