لینک های دسترسی

انتخابات قبل از وقت در پولند


مردم پولند امروز در يک انتخابات قبل از وقت راي ميدهند که ممکن است طي آن حزب مخالف راست اعتدالي بحکمروائي محافظه کارانۀ دوسالۀ برادران کشنسکي خاتمه بدهد.

تا اواسط صبح امروز تعداد راي دهندگان از انتخابات سال ۲۰۰۵ تجاوز کرده بود و بيش از ۸٪، ۳۰ مليون نفر واجد شرايط راي دهي، راي داده بودند.

حزب قانون و عدالت يروسلاڤ کشينسکي در قبال سقوط ماۀ گذشتۀ ائتلاف لرزان کاتوليک هاي دست راستي و حزب مردم بهره مند از حمايت دهاقين، خواستار انتخابات دو سال قبل از وقت معين آن گرديد.

صدراعظم اميدوار است که او و لخ کشينسکي، رئيس جمهور، برادر دوگانه اش بتوانند از راي دهندگان صلاحيت بيشتر براي حکمروائي کسب نمايند.

اما سروي هاي قبل از انتخابات نشان ميدهد که حزب آنها از حزب مخالف راست اعتدالي موسوم به پروگرام مدني عقب مانده است.

دانلد توسک، رهبر حزب پروگرام مدني در مبارزات انتخاباتي خواستار روابط نزديک با اتحاديۀ اروپائي و کاهش در ماليات براي سرمايه گزاري بود.

XS
SM
MD
LG