لینک های دسترسی

وزير دفاع ايالات متحده از اعضاي ناتو تقاضا خواهد کرد عساکر بيشتری به افغانستان اعزام دارند


انتظار ميرود رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده در يک جلسه اتحاديه که قرار است امروز در هالند داير گردد، از اعضاي ناتو تقاضا کند عساکر بيشتری به افغانستان اعزام دارند.

گيتس ميگويد ضرورت اشد به تربيه وٌ آموزش عساکر افغان و تهيه امنيت براي تيم هاي اعمار مجدد افغانستان توسط عساکر ناتو وجود دارد.

مامورين ايالات متحده همچنان ميگويند قواي ناتو به طيارات و انعطاف پذیري بيشتر در بکار برد عساکر کشور هاي کمک دهنده نياز دارند.

رابرت گيتس روز دوشنبه ابراز ناامیدی کرد که اعضاي ناتو تعهدات سال قبل شانرا مبني بر ارسال منابع بيشتر به افغانستان، جهت جنگ عليه شورشيان طالب برآورده نساخته اند.

عساکر ايالات متحده بريتانيا و کانادا مقدار زياد جنگ عليه چريک هاي طالبان را در افغانستان انجام میدهند.

ساير اعضاي ناتو تا کنون متردد بوده اند که آیا عساکر شان را به مناطق متشنج جنوبي و جنوب شرقي افغانستان بفرستند یا نه.

XS
SM
MD
LG