لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر ترکيه و شورشيان کرد، در جنوب شرق ترکيه تصادم کردند


وسايل نشراتي ترکيه ميگويد عساکر در جريان جنگ ها در شرق ترکيه بحمايت قواي هوائي ۱۵ شورشي کرد را بقتل رسانيدند. مقامات ميگويند اين تصادم امروز در ولايت کرد نشين تونچلي بوقوع پيوست که در نزديک سرحد عراق واقع است.

جنگ هاي تازه نيز درين منطقه رخ داده بود. تعداد تلفات عساکر حکومتي هنوز معلوم نيست.

در يک واقعۀ جداگانه، يک انفجار در جريان يک اجتماع در شهر غربي ازمير سه نفري را که عليۀ خشونت هاي جدائي طلبان کردي مظاهر ميکردند، مجروح ساخت.

مقامات ميگويند متخصصين علت انفجار را تحت تحقيق قرار داده اند.

همچنان امروز وزير خارجۀ ترکيه ميگويد در جنگ عليۀ شورشيان کرد که در عراق پايگاه دارند، هيچ چيزي رد نشده است.

علي بابه جان در جريان بازديد از ايران صحبت کرد. او از ايران بخاطر کمک عليۀ حزب کارگران کردستان تشکر کرده گفت همکاري دامنه دار بين ترکيه و ايران را مورد بحث قرار داد.

منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران، ايالات متحده و اسرائيل را به پشتيباني از بعضي از فعاليت هاي دهشت افگني کردها در منطقه متهم کرد.

انقره تهديد نموده است که عليۀ شورشيان حزب کارگران کردستان در شمال عراق، که ۱۳ عسکر ترکيه را بروز يکشنبۀ گذشته در جنوب شرق ترکيه کشتند، تهاجم نظامي را براه خواهد انداخت.

XS
SM
MD
LG