لینک های دسترسی

ظواهري ميگويد گروۀ ليبيائي به آن شبکه پيوسته است


ايمن الظواهري، شخص شماره دو در القاعده ميگويد يک گروۀ ليبيائي به آن شبکۀ دهشت افگني پيوسته و از مجاهدين در شمال افريقا تقاضا کرد تا رهبران ليبيا، تونس، الجزاير و المغرب را براندازند.

الظواهري طي پيام صوتي که امروز در يک صفحۀ انترنتي اسلامي منتشر شد گفت رهبران گروۀ جنگي اسلامي ليبيا وفاداري خود را به القاعده اعلام کرده است.

گروۀ جنگي اسلامي در سال ۱۹۹۵ ظهور کرده و هدف خود را برانداختن معمرالقذافي، رهبر ليبيا اعلام نمود.

آنها مسؤليت سؤ قصد ناکام عليۀ آقاي قذافي را در سال ۱۹۹۶ مدعي شدند. اصليت اين پيام صوتي بصورت مستقل تثبيت نشده است.

XS
SM
MD
LG