لینک های دسترسی

تندروان بيش از ۲۰۰ عسکر پاکستاني را بعد از ماه ها اسارات آزاد کردند


تندروان طرفدار طالبان بيش از ۲۰۰ عسکر پاکستاني را، دو ماه بعد ازان آزاد کردند که در نزديک سرحد افغانستان اسير گرفته بودند.

سخنگوي نظامي پاکستان گفت اين عساکر امروز آزاد شدند و بسوي پايگاۀ شان در منطقۀ قبايلي وزيرستان جنوبي حرکت کرده اند.

در ماۀ آگست تقريباً ۲۵۰ عسکر درين منطقه اختطاف شده بودند. ماۀ گذشته تندروان طرفدار طالبان حد اقل ۲۵ عسکر را برهبران يک جرگۀ قبايلي در نزديک وانه، شهر عمدۀ وزيرستان جنوبي تسليم کردند.

تندروان تقاضا کردند که قواي امنيتي پاکستان جنگجويان زنداني را آزاد کرده و در بدل آزادي عساکر، قوا را از منطقه خارج سازد.

XS
SM
MD
LG